Zwroty i reklamacje

Zwrot produktów

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany. W przypadku braku oryginalnego opakowania, produkt należy zapakować tak by towar dostarczony został w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Towar należy odesłać na adres:

Fabryka Lamp
ul. Grunwaldzka 12
42-311 Żarki Letnisko

 

  Jeżeli chcesz zwrócić produkt:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie wraz z całą jego zawartością na adres: Grunwaldzka 12, 42-311 Żarki Letnisko        
                
 2. Do zwracanego produktu należy obowiązkowo dołączyć formularz zwrotu spisany samodzielnie lub na uniwersalnym wzorze pobranym z internetu.
 3. ciągu 10 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy też ubrudzony).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na numer konta w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu, zostanie dokonany zwrot pieniędzy. 

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

 

Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 539 980 573

Po odebraniu oraz pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

 
Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne, wady fizyczne materiału lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
 
 1. Napisz do nas wiadomość e-mail z informacją o zdarzeniu oraz, o ile to możliwe, prześlij zdjęcia zaistniałej wady. 
 2. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, numer zamówienia, z którego pochodzi reklamowana rzecz (lub dowód zakupu), wybraną formę rekompensaty, podstawowe dane tele-adresowe a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji) na adres: Grunwaldzka 12, 42-311 Żarki Letnisko. 
 3. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. 

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@fabrykalamp.eu lub telefonicznie: 539 980 573. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.


Nie zostawiłeś swojego wózka tak po prostu, prawda?

Wpisz swoje dane poniżej, aby zapisać swój koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy ci słodki kod rabatowy :)